Mijn favorieten

Veranderingen hypotheek regelgeving voor 2019

Veranderingen hypotheek regelgeving 2019
Wat gaat er veranderen ten opzichte van 2018 en wat betekent dit voor jou? In deze blog hebben we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

1. NHG-grens gaat omhoog

Sinds 2 jaar is de NHG-grens gekoppeld aan de huizenprijs. In 2018 kon je voor een woning tot €265.000 een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Voor 2019 is de grens verhoogd naar €290.000. Voor het treffen van een energiebesparende voorziening kun je zelfs tot €307.400 lenen, mits het bedrag volledig wordt besteed aan de energiebesparende voorziening. Bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt borgtochtprovisie in rekening gebracht. De borgtochtprovisie wordt in 2019 verlaagd naar 0,90%, in 2018 was dit 1%.
 

2. Verlaging maximale hypotheek voor een klimaatneutraal huis

In 2019 komt er een aanpassing in de maximale hypotheek voor klimaatneutrale huizen. Het gaat hierbij om huizen met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager. Kopers kunnen dan in 2019, bovenop de financieringslast, €20.000 lenen. In 2018 was dit €25.000.
De maximale hypotheek van de aankoop van een NulopdeMeter-woning blijft gelijk. Hiervoor mag je €25.000 extra lenen op basis van het inkomen. Voor beide geldt een (gezamenlijk) toetsinkomen van €33.000 of hoger om meer te mogen lenen.
 

3. Verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek zal vanaf 2020 in stappen van 3% afgebouwd worden. Dit gaat door tot het maximum van 36,93%, dit zal bereikt worden in 2023. Voor 2019 is het percentage nog vastgesteld op maximaal 49%. In 2018 was het percentage 49,50%. Hierdoor wordt de subsidie voor het kopen van een eigen woning voor de hogere inkomens sneller afgebouwd. In 2023 zal de ondergrens bereikt zijn.
 
Maximale aftrek in de tweede schijf:
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 36,93%


4. Verlaging van de eigenwoningforfait

De eigenwoningforfait, ook wel de belasting op het bezit van een woning, zal in de komende jaren tot 2023 afgebouwd worden. Voor de meeste woningen staat deze in 2018 nog op 0,7% van de WOZ-waarde tot een waarde van €1.075.000. Het percentage gaat in 2019 terug naar 0.65% en zal tot 2023 afnemen tot 0,45%.
 

5. Afschaffing Wet-Hillen per 2019 (gefaseerd)

De Wet-Hillen (géén of geringe eigenwoningschuld) wordt in 30 jaar afgebouwd. Dit wil zeggen dat bij woningen die vrij zijn van hypotheek, of met een laag hypotheekbedrag, de compensatie van de eigenwoningforfait wordt afgeschaft. Deze afbouw wordt teruggebracht naar 0 binnen 30 jaar (3,33% per jaar). Hierdoor wordt het vermogen in de stenen alsnog belast.
 

6. Verwachting hypotheekrente

Door de aanhoudende economische groei en een minder ruim monetair beleid van de ECB, stijgt naar verwachting de hypotheekrente in 2019. De centrale bank houdt echter tot zeker zomer 2019 de beleidsrente laag, waardoor geen sterke stijging wordt verwacht. In deze stijgende trend is een tijdelijke daling van de hypotheekrente niet uitgesloten. Door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt wordt een dip in de marktrente direct gebruikt om de hypotheekrente te verlagen.

Ongewijzigd in 2019
Ook in 2019 kan niet meer geleend worden dan de woning waard is. De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde is de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd naar 100%. In het regeerakkoord is afgesproken om deze ‘loan to value’ (LTV) de komende jaren gelijk te houden. Dit betekent dat je meer eigen geld nodig hebt om een woning te kopen. Je moet rekening houden dat je 5% tot 6% (kosten koper) kwijt bent voor de aankoop (overdrachtsbelasting 2%) en financiering (hypotheek, notaris, NHG, taxatie) van de woning.

Vragen?
Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem gerust contact met ons op via 038-4214604 of mail naar info@vanamerom.com.